Zuurstofplanten

Zuurstofplanten leven volledig ondergedoken in het water. Ze spelen in veel waterpartijen een essentiële en veelzijdige rol. Ze reinigen het water van voedselresten en produceren overdag zuurstof. Zelf bieden ze een onderkomen voor veel kleine waterdiertjes, jonge visjes incluis.
Zuurstofplanten gaan in concurrentie met algen, zowel zweefalgen (groen water) als draadalgen (slierten). Als er voldoende zuurstofplanten zijn zullen de algen meestal verhongeren.