Moerasplanten

Moerasplanten staan met hun wortels in het water, hun takken en bladeren reiken in de lucht. Hun wortels fungeren als mechanische zeven waar grof vuil blijft tussen hangen, als adsorptieoppervlak waar kleine deeltjes op neerslaan, als drager van nuttige bacteriën (die zuurstofbehoeftig zijn en dus graag op planten zitten), als verbruikers van de reststoffen van de afbraakprocessen...
Moerasplanten zijn niet alleen belangrijk om hun waterzuiverende eigenschappen maar spelen ook een esthetische rol. Ze verlevendigen jee waterpartij met hun verschillende vormen, hoogtes en prachtige bloei.