Wateropslag

Expertise maakt het verschil

Distri Pond Projects is dé specialist voor veeleisende water- en mestopslagprojecten. Dit team biedt de professional een grensverleggende expertise in het waterdicht maken van opslagbekkens met Elevate EPDM folie. Met degelijk onderbouwd advies, werfassistentie en plaatsing is elk project mogelijk!

Bespaar kosten en vang hemelwater op

Het is al langer bekend: water is geen onuitputbare grondstof meer, maar een schaars goed. Deskundigen nemen zelfs het woord ‘watercrisis’ al in de mond. We moeten zuiniger omspringen met water, meer alternatieve waterbronnen gebruiken (zoals hemelwater) en de waterefficiëntie verhogen.

In de land- en tuinbouw is diep grondwater nog steeds de meest gebruikte waterbron. Op de tweede plaats komt hemelwater, dat vooral wordt gebruikt in de glastuinbouw, gevolgd door ondiep grondwater. Leidingwater sluit het rijtje.

In bepaalde gebieden stelt men echter een continue daling van de grondwatertafel vast o.a. door het zeer intensief oppompen van water uit de diepe lagen. Hierdoor komt de kwantiteit in gedrang. Gevolg zijn de beperkingen die worden opgelegd inzake het oppompen van grondwater: minder vergunningen worden verleend en de heffingen verhogen. Grondwater wordt dus duurder.
Het gebruik van ander water - zoals hemelwater - wordt in verhouding dus interessanter. Voor hemelwater betaal je geen heffingen. Het komt er dus op aan het hemelwater zo veel mogelijk op te vangen en zo efficiënt mogelijk te benutten.

5001 Wateropslag Mol Dessel Vito 2

Heet water loopt in bekken gerealiseerd met Elevate EPDM folie

De eerste stoom die uit de boorput van VITO oprees gaf begin 2016 reden tot gejuich.
VITO boorde gedurende ongeveer 100 dagen diep in de Kempense ondergrond. Op 3,61 km diepte vonden ze stomend heet water. Hiervan hoopt men dat het in de toekomst misschien wel de halve Kempen van elektriciteit uit aardwarmte kan voorzien.

Het hete water wordt opgevangen in een opslagbekken waarvan de waterdichting gerealiseerd werd door Distri Pond Projects.
Het bekken is ongeveer 2,7 meter diep en meet ongeveer 60 op 70 meter. Acht grote rollen van 15,25 x 61 meter Elevate PondGard - folie werden gebruikt voor de waterdichting.
Slechts weinig dichtingsmaterialen zijn bestand tegen hoge watertemperaturen. Het is dan ook logisch dat er voor dit project zonder aarzelen gekozen werd voor deze Elevate EPDM folie met bewezen kwaliteit.