Garantiecertificaten Pondgard

PondGard garantiecertificaat

Gefeliciteerd met uw aankoop

Met Elevate PondGard vijverfolie geniet u vol vertrouwen voor vele jaren van uw waterpartij. Indien u dit formulier invult binnen de maand na uw aankoop, ontvangt u een officieel garantiecertificaat dat geldt als enige garantie op uw folie. Er zijn geen andere garanties van toepassing.

Wat betekent dit officiële garantiecertificaat voor u? Gebreken aan de folie worden gedekt voor een termijn van 10 jaar*. Voor UV-beïnvloeding bedraagt de garantie 20 jaar.

* Indien er binnen een termijn van 10 jaar na het beëindigen van de werken lekkages ontstaan ten gevolge van gebreken aan de folie, zal Distri Pond nv - na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving en dit uiterlijk binnen de 30 dagen na vaststelling van de schade - het project bezoeken om de oorzaak van deze lekken te bepalen. Indien Distri Pond vaststelt dat de schade inderdaad werd veroorzaakt door een gebrek van het geleverde materiaal, dan zal Distri Pond naar eigen keuze nieuw, deugdelijk materiaal ter beschikking stellen voor herstelling van de schade aan het originele waterdichtingsmateriaal of een krediet dat evenredig is met de aankoopsom van nieuw materiaal. Schades die voortvloeien uit overmacht, natuurrampen (inclusief, maar niet beperkt tot hevige stormen, orkanen, bliksem, tornado’s en aardbevingen), nalatigheid, misbruik, vandalisme, oorlog, herstellingen, of veranderingen, of bevestigingen, of toevoegingen aan het project, of schades die niet rechtstreeks voortvloeien uit gebreken van de folie of bijkomende schades worden niet door deze garantie gedekt.

Lengte in meter x breedte in meter
Aankooppunt


Uw gegevens