Wanneer planten toevoegen aan de vijver?

Vijverplanten hoeven niet noodzakelijk in de lente verpoot te worden. Ze hoeven ook niet in rust te zijn, integendeel. Hoe komt dat?

Omdat ze in water groeien en holle stengels en doorgaans ook holle wortels hebben. Tijdens periodes van stilstand of trage groei (de koude jaargetijden) hebben ze meestal meer last van scheuren en verplanten. De stengels en wortels worden gebroken en er komt water in de luchtkanalen. Dit is nadelig voor de vijvergewassen en er treden vaak rottingsverschijnselen op. Waterplanten zal je bij voorkeur gedurende het groeiseizoen verplanten, met andere woorden van maart tot half oktober.