Roodalgen

Roodalgen komen zelden voor in tuinvijvers maar het kan wel, en dan vooral in ondiep water en heel kleine waterpartijtjes.

We hoeven ons weinig zorgen te maken.

Wanneer de omstandigheden ietwat wijzigen verdwijnen ze vanzelf.