Zweefalgen

Zweefalgen zijn erg klein, microscopisch van afmeting of nog net zichtbaar. Deze algen zweven los in het water en geven een groene kleur aan het water. De tint van het water kan variëren tussen fel lichtgroen over dofgroen tot eerder bruingroen.

Naarmate er meer microscopische algen in het water zweven wordt het water minder en minder doorzichtig: men ziet dus minder diep en de vissen zijn nauwelijks of niet meer te zien. De aanwezigheid van deze zweefalgen duidt meestal op teveel fosfaten in het vijverwater. Soms kan het ook duiden op een teveel aan zware metalen.