Verstandig gekozen filterende planten voor de zwemvijver

De keuze van de juiste moerasplanten voor in het filterbed van de zwemvijver is van groot belang. Vijverplanten worden spijtig genoeg wat “verwaarloosd” en vaak maakt men de verkeerde keuzes. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor schoonheid dan voor efficiëntie. En er zijn te weinig soorten.
De hoofdbedoeling van de planten op het moeras moet zuiveren zijn. Gebruik liefst meerdere soorten. Slechts één of twee soorten planten gebruiken kan jarenlang problemen geven, bijvoorbeeld als bij bepaalde (weers)omstandigheden net die gewassen niet goed groeien.

De beste zuiveraars zijn te vinden binnen de familie van de grasachtigen. Zeker irissen (vooral gele lis), kalmoes, dwerglisdodde, egelskop en liesgras komen in aanmerking als gemakkelijke, snel groeiende maar niet te agressieve grasachtige waterplanten die het vijverwater efficiënt zuiveren. We voegen bij dit lijstje best ook waterkers en beekpunge omdat deze in najaar en winter actief zijn.

Buiten deze ‘planten voor hun filterwerking’ kun je uiteraard ook wat planten voor hun schoonheid toevoegen. Bijvoorbeeld het mooi blauw bloeiend snoekkruid, een kleine waterlelie, een lang bloeiende moeraslobelia.

Impressie