pH-waarde

Bestaat er zoiets als een ideale pH?

De meeste van onze inheemse planten en vissen groeien het best bij een pH tussen van 7 tot 8. Voor een normale vijver wordt een pH tussen pH 7 en 7,2 vaak aanbevolen als ideaal. Voor een koivijver ligt de pH best tussen 7,5 en 8. Hoger dan 8 is te mijden omwille van problemen die kunnen optreden met giftige stoffen uit de stikstofcyclus.

U kunt voor een siervijver echter zeker opteren voor een pH iets onder 7 (nl. 6,8 of 6,9). Dit water blijft meestal beter helder. Sommige vissen verblijven het liefst in zuur water. Een goed voorbeeld zijn zonnebaarzen maar ook stekelbaarzen en windes voelen zich er prima thuis.

Stekelbaars Man

Is de pH-waarde hetzelfde als de zuurgraad?

Ja. De pH is het negatief logaritme van de waterstofionenconcentratie. Die wordt uitgedrukt op een schaal gaande van 1 tot 14. Neutraal water heeft een pH van 7 en bevat evenveel zure H+-ionen als basische OH--ionen. Zuur water heeft een pH lager dan 7 en basisch water een pH hoger dan 7. Dus hoe hoger de pH hoe minder zuur. Vermits het om een logaritmische schaal gaat is water met bijvoorbeeld een pH van 5 dus 10 maal zuurder dan water met een pH van 6 en 100 maal zuurder dan water met een pH van 7.