De herstelling van PondGard EPDM-folie

Een lek opsporen

Een lek opsporen in de waterdichting is niet eenvoudig. Daarom enkele tips bij het zoeken. Het is aangeraden het waterpeil te laten zakken tot er geen verlies meer is. Vervolgens breng je een teken aan op deze hoogte. Vul water bij tot 10 cm boven dit niveau. Wacht en ga na of het peil zich weer stabiliseert op hetzelfde niveau. Vervolgens ga je vrij snel water wegpompen tot 10 cm onder het peil met de aanduiding. Op deze hoogte kan je dan zoeken naar eventuele lekken. Zoek specifiek naar plaatsen waar de dichting donker en dus vochtig blijft. Zeker bij EPDM folie van het type PondGard is er een duidelijk verschil tussen de droge plaatsen (grijsachtig) en de vochtige (veel donkerder).

Een lek in de folie herstellen

Reinig de folie enkel en alleen met water. Gebruik geen zeep of detergenten want die zijn achteraf erg moeilijk volledig te verwijderen en zouden een nefaste invloed kunnen hebben op de vijverbiotoop. Gebruik een borstel, bijvoorbeeld in kokosvezel. Behandel de waterdichting met zachtheid. Wat betreft de herstelling van het lek, kan er een stukje folie opgeplakt worden in het geval van PVC. Hiervoor gebruik je lijm voor zachte PVC. Gaat het om EPDM folie (rubbermembraan) dan gebeurt de herstelling met vulkanisatie. Er bestaan herstelkits voor kleine en grote gaten. Het is erg belangrijk de folie eerst goed te ontvetten. Verder raden we aan om de hoeken van de pleister af te ronden. Nadien de pleister goed aanrollen en afkitten met Kit EPDM Pro.

Kleine herstelling van folie