Mechanisch filteren

Mechanisch filteren betekent vuildeeltjes wegvangen uit het water. Je kan dit vergelijken met een zeef. Vuildeeltjes die groot genoeg zijn worden tegengehouden door de mazen, terwijl water en kleinere vuildeeltjes door de openingen vloeien. Doordat meer en meer vuildeeltjes in de zeef blijven liggen gaan ze de doorstroomopeningen verkleinen. Uiteindelijk raakt de zeef met vuil verzadigd en kan er geen of nauwelijks nog water door. Daarom is het nodig de filterzeef regelmatig te reinigen. Een opeenvolging van zeven, van grof naar fijn, is vaak erg efficiënt.

Ook bezinking is een vorm van mechanisch filteren, maar dan wat meer geëvolueerd. Zo bezinken zwaardere vuildeeltjes in het midden van een conische vortexkamer. In een vortex (ook cycloon genoemd) draait het met vuildeeltjes belaste water rond. Langs de buitenkant is de snelheid van het water hoog, terwijl deze in het midden laag is. De zware deeltjes komen in het midden terecht en slaan daar neer in een trechtervormige zone. Onderaan deze trechter is er bij goed uitgedachte filters, zoals de Pond Technics meerkamerfilters, een mogelijkheid om eenvoudig het vuil af te tappen d.m.v. een spoelkraan.