Het belang van filtermateriaal

De keuze van het filtermateriaal is belangrijk: liefst een groot oppervlak, maar het materiaal mag niet verstoppen. Een goed filtermateriaal weegt oppervlakte voor groei van bacteriën af tegen gevaar voor verstopping.

Hoe groter de beschikbare oppervlakte, hoe meer nuttige bacteriën er kunnen leven in de filter. De structuur van het filtermedium mag echter niet te dicht zijn. Het materiaal moet goed doorspoelbaar zijn met vijverwater want vers aangevoerd water - rijk aan opgeloste verbindingen en zuurstof - moet continu in contact komen met de bacteriën. Het materiaal moet ook eenvoudig te reinigen zijn, zonder veel moeilijkheden en zonder de filter te beschadigen.

Zand heeft bijvoorbeeld een groot oppervlak maar geraakt zeer snel verstopt. Bij verstopping wordt de doorstroming beperkt, evenals de toevoer van zuurstof. Zo'n materiaal vergt te veel onderhoud.

De beste filtermedia hebben een oppervlak met negatieve polariteit. Dit omdat de nuttige nitrificerende bacteriën daar een voorkeur voor hebben.

Een goede mechanische filtering bekom je door de combinatie van Matala filtermatten en Clinopti Plus® filtermineraal.

Matala filtermatten filteren van grof naar fijn en zijn bovendien drager van nuttige bacteriën. Clinopti Plus filtermineraal zet de filtering voort door schadelijke deeltjes te adsorberen.

Clinopti Plus is een natuurlijk poreus gesteente dat miljoenen jaren geleden kristalliseerde door reactie van basisch water met vulkanische as. De uniforme driedimensionale structuur heeft een open, sterk negatief geladen frame (type honingraat).

Clinopti Plus adsorbeert moleculen. Sommige moleculen blijven vastgehecht op het gesteente en worden niet meer vrijgegeven. Andere moleculen worden opnieuw vrijgegeven wanneer dat zorgt voor een meer stabiele toestand van het vijverwater. Dat is onder andere het geval voor stikstof en ammonia componenten en voor fosfaten – allemaal zeer belangrijk voor vijvers. Deze moleculen worden geadsorbeerd door het filtermineraal wanneer ze in overmaat aanwezig zijn in het water. Ze worden weer afgegeven wanneer er minder aanwezig zijn in het water.

Clinopti Plus werkt dus als een soort reservebuffer en dat zorgt voor een veel stabieler vijvermilieu, met veel minder schommelingen en minder algenproblemen.