Vijverdieren

Een gezonde vijver telt grote en kleine waterdieren. Ze hebben elk hun functie en nut. Mits wat aandachtspunten, dragen ze bij tot een evenwichtige vijverbiotoop.