Maart - tips voor een dooiende vijver

Controleer goed op lekken buiten de dooiende vijver. Mogelijk zijn leidingen of koppelingen beschadigd geraakt in de winterperiode.
Gedurende de afgelopen maanden zijn veel bladeren en takjes in de vijver gewaaid. Dit organische materiaal kan de bodem sterk verzuren en zorgt later in het voorjaar voor een ongewenste algenexplosie. Verwijder daarom al einde maart dit bodemvuil. Je doet dit voorzichtig want veel vijverbewoners zijn nog (half) in rust.

Afgestorven delen van planten kan je in het voorjaar stilaan beginnen weghalen, zeker wanneer de planten makkelijk bereikbaar zijn. In de moeraszone worden de dode delen van de planten afgeknipt of afgeplukt. Een of ander harkje kan een handig hulpmiddel zijn om voorzichtig oude bladeren en andere dode plantenresten uit de vijver te halen.

Als je waterplanten of waterlelies hebt, is het aan te raden deze te verpotten. Wat leemhoudende vijvergrond en de waterlelies groeien weer goed.

Indien je filter tijdens de voorbije winter is blijven draaien, spoel dan het ergste vuil er in het voorjaar uit. Doe dit liefst met vijverwater om de bacteriën niet te doden. Indien het filtersysteem droog heeft gestaan in de winter, kan het in de lente terug in werking gesteld worden. Maak eerst al de filterkamers en de slangen proper. De filteraanzuiging mag weer verplaatst worden naar een dieper vijvergedeelte.

Misschien gebruikte je in de winter een kleinere pomp. In dat geval ga je deze in het voorjaar opnieuw vervangen worden door een zwaardere. Het toevoegen van een bacteriecultuur kan helpen om je filter terug op te starten.

Om algengroei in april/mei te voorkomen is het verstandig om nu al een UVC-unit te installeren. Het is zeker geen slecht idee de UV-lamp van deze UV-C unit nu te vervangen. De UV-lampen verliezen immers erg veel van hun effect wanneer ze ouder worden. Eigenlijk zijn ze jaarlijks aan vervanging toe.

Controleer ook de vissen zorgvuldig op eventuele ziekteverschijnselen. Watachtige plekken, zweren of schommelende bewegingen duiden op parasitaire aandoeningen.

De vissen worden met de stijgende watertemperatuur weer actiever en vragen meer voedsel. Na de koude wintermaanden kan hun conditie sterk achteruit gegaan zijn. Je bent best nog wat spaarzaam met voeren. Geef heel weinig en het juiste voer, dus nog steeds een licht verteerbaar wintervoer.