Juli - hoe je vijver gepast onderhouden in de zomer?

In deze hoogzomermaand zullen je planten optimaal groeien en de waterlelies staan vol in bloei. Knip regelmatig de uitgebloeide waterlelies weg. Dit komt de bloei op je vijver in de zomer ten goede.
In deze periode kunnen de lelies worden belaagd door de zogenaamde leliekever (zie ook juni). De larven van deze kevers tasten de bladeren van boven aan, met als gevolg bruine en snel afstervende bladeren. Probeer deze larven zo snel mogelijk te doden door ze plat te drukken of door de bladeren een dag onder water te duwen (met behulp van een gaas bijvoorbeeld).  Hoe eerder en consequenter je dat doet, hoe minder last je zult hebben want het diertje kent meerdere generaties per jaar.

Door een uitbundige groei van vooral de zuurstofplanten, kan er in de ochtenduren gemakkelijk een zuurstoftekort ontstaan. ’s Nachts wordt er namelijk geen zuurstof geproduceerd terwijl de planten wel zuurstof opnemen. Een luchtpomp biedt dan uitkomst.

De temperatuur van het vijverwater kan in juli al wel oplopen tot 20°C. Warmer water bevat minder zuurstof. Waterbeweging door middel van een vijverpomp of een luchtpomp kan een eventueel zuurstoftekort voorkomen. Door de hogere watertemperaturen hebben de vissen nu ook meer behoefte aan voedsel. Je mag dan ook rijkelijk voeren. Geef als afwisseling af en toe een paar regenwormen en wat voorgeweekte sla. Opgelet bij zeer warm weer. De vissen zijn dan erg actief en lijken altijd honger te hebben. Toch is het verkeerd hier altijd op in te gaan. Zeker op erg warme dagen moet je oppassen voor over-voederen want veel voeder geeft ook veel reststoffen en die kunnen het water te sterk belasten. Een luchtpompjekan zijn dienst bewijzen bij erg heet weer want het brengt zuurstof in het water.

Kortdurende vertroebelingen van het vijverwater hoeven ons niet te verontrusten. Dit fenomeen komt ook voor in vijvers in de vrije natuur en is te wijten aan weersomstandigheden (regenachtig, onweer).

Juli