April - je vijver beplanten in het voorjaar

Als de werkzaamheden, zoals in maart zijn omschreven, nog niet zijn uitgevoerd, wordt het nu de hoogste tijd om uw vijver te beplanten.

Dit is het moment om waterlelies aan te brengen en bestaande waterlelies van een nieuwe voedingsbodem te voorzien. Waterlelies hebben een duidelijke voorkeur voor kleihoudende grond en bloeien dan rijker en langer. Een mengsel van klei met commerciële vijveraarde is geschikt als plantsubstraat.

Moerasplanten kan je nu vermeerderen en verpoten. Gebruik goede plantmanden met fijne gaatjes. Vaak is het ook zo dat er esthetische fouten gemaakt werden bij het beplanten. Het is dan nu het ogenblik om deze vergissingen goed te maken. Je kan bijvoorbeeld minder snel groeiende planten plaatsen, de kleintjes vooraan plaatsen of de bloeiende planten kleur bij kleur zetten.

Ten laatste eind april moet je de filter en de pomp weer opstarten. Niet alleen de planten beginnen goed te groeien, ook algengroei kan nu een probleem vormen.

Een te sterke draadalgengroei remt de groei van zuurstofplanten. Je kan echter makkelijk draadalgen verwijderen met de vijverwieder.

Observeer de vissen goed en let op eventuele ziekteverschijnselen. Wanneer er plekken en zweren  te zien zijn, kan een badbehandeling met een medicijn nuttig zijn.

Bij een watertemperatuur boven de 12°C kan je de vissen naar behoefte voeren. Ze moeten immers weer op krachten komen na de winterperiode. Gebruik best hoogwaardig voer.